KNTB logo

Budoucnost
pro Baťovku

Budoucnost pro Baťovku je projektem postupné modernizace areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Zahrnuje rekonstrukce budov i nové stavby, vše zatím v časovém rozmezí pěti let, a to 2023–2027. V roce 2027 oslaví Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně, nebo chcete-li Baťova nemocnice či Baťovka, 100 let od svého založení. Nejen u této příležitosti by si zasloužila nový „háv“. Samozřejmě spolu s novým a moderním vybavením, reflektujícím rychlý vývoj medicíny.

Hospital

Moderní nemocnice s respektem k tradici

V současném areálu zlínské krajské nemocnice postupně dojde k mnoha změnám. Jedněmi z největších budou demolice tří menších přízemních budov, na jejichž místě vyroste nový pětipodlažní gynekologicko-porodnický pavilon. Nemocnici čeká také nástavba a modernizace plicního pavilonu a nástavba patologie pro hematologicko-transfuzní oddělení. Největším projektem však bude vybudování zcela nového pětipatrového polybloku urgentní medicíny.

Více o projektu
tb1 tb2

Časová osa modernizace

Co se děje
nového?